Kernwaarden

Voor Van Lieshout R&O maken normen en waarden integraal deel uit van ons bedrijf. Naast omgangsvormen, orde en netheid, afspraken nakomen, doen wat je belooft en oplossingsgericht denken, staan wij ook voor een duurzame toekomst.

Het terugdringen van fossiele brandstoffen en oplosmiddelenreductie vinden wij een pre en zoeken regelmatig naar producten die hier een bijdrage aan leveren.

Met andere woorden:

De aarde niet uitputten.
Geen schadelijke chemische verbindingen toepassen.
De natuur niet vervuilen.
Aandacht voor mens en milieu hebben.